fbpx
מבצעים לוהטים באתר ובתצוגה 🌞 !
053-5324362
רהיטי גן נוי כסאות מעוצבים ב-whatsapp

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר גוצ'י אלון

כסא בר גוצ'י אלון
21%-
711
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר גוצ'י שחור

כסא בר גוצ'י שחור
21%-
711
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר גוצ'י מרופד אלון

כסא בר גוצ'י מרופד אלון
21%-
774
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר גוצ'י מרופד שחור

כסא בר גוצ'י מרופד שחור
21%-
774
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר וינה מרופד אלון

כסא בר וינה מרופד אלון
21%-
672
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר וינה מרופד שחור

כסא בר וינה מרופד שחור
21%-
672
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר צ'ייסר מרופד אלון

כסא בר צ'ייסר מרופד אלון
21%-
553
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר צ'ייסר מרופד שחור

כסא בר צ'ייסר מרופד שחור
21%-
553
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר ריץ

כסא בר ריץ
21%-
632
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר ריץ מרופד

כסא בר ריץ מרופד
21%-
758
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר ריל מרופד

כסא בר ריל מרופד
21%-
758
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר פיס

כסא בר פיס
21%-
672
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר פיס מרופד

כסא בר פיס מרופד
21%-
830
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

שרפרף בר פיס

שרפרף בר פיס
21%-
435
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

שרפרף בר פיס מרופד

שרפרף בר פיס מרופד
21%-
474
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר גוטה

כסא בר גוטה
21%-
474
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר מילאנו

כסא בר מילאנו
500
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר בוסתן

כסא בר בוסתן
500
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר רומא

כסא בר רומא
500
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר ריהאנה רגל פרמידה

כסא בר ריהאנה רגל פרמידה
21%-
790
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר ריהאנה רגל קרוס

כסא בר ריהאנה רגל קרוס
21%-
790
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר ריהאנה רגל איקסים

כסא בר ריהאנה רגל איקסים
21%-
790
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר ריהאנה רגל קונוס מעץ

כסא בר ריהאנה רגל קונוס מעץ
21%-
948
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר בייסבול רגל פרמידה

כסא בר בייסבול רגל פרמידה
21%-
790
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר בייסבול רגל קרוס

כסא בר בייסבול רגל קרוס
21%-
790
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר בייסבול רגל איקסים

כסא בר בייסבול רגל איקסים
21%-
790
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר בייסבול רגל קונוס

כסא בר בייסבול רגל קונוס
21%-
948
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר סיון רגל פירמידה

כסא בר סיון רגל פירמידה
21%-
593
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר סיון רגל קרוס

כסא בר סיון רגל קרוס
21%-
593
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר סיון רגל איקסים

כסא בר סיון רגל איקסים
21%-
593
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר סיון רגל עץ מרובעת

כסא בר סיון רגל עץ מרובעת
21%-
632
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר סיון רגל קונוס מעץ

כסא בר סיון רגל קונוס מעץ
21%-
751
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר סול רגל פרמידה

כסא בר סול רגל פרמידה
21%-
790
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר סול רגל קרוס

כסא בר סול רגל קרוס
21%-
790
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר סול רגל איקסים

כסא בר סול רגל איקסים
21%-
790
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר סול רגל קונוס מעץ

כסא בר סול רגל קונוס מעץ
21%-
948
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר דניאל רגל פירמידה

כסא בר דניאל רגל פירמידה
21%-
593
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר דניאל קרוס

כסא בר דניאל קרוס
21%-
593
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר דניאל רגל איקסים

כסא בר דניאל רגל איקסים
21%-
593
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר דניאל רגל קונוס מעץ

כסא בר דניאל רגל קונוס מעץ
21%-
751
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר נועם רגל פרמידה

כסא בר נועם רגל פרמידה
21%-
593
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר נועם רגל קרוס

כסא בר נועם רגל קרוס
21%-
593
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר נועם רגל איקסים

כסא בר נועם רגל איקסים
21%-
593
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר נועם רגל קונוס מעץ

כסא בר נועם רגל קונוס מעץ
21%-
751
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר שקד

כסא בר שקד
390
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר יונתן רגל פירמידה

כסא בר יונתן רגל פירמידה
21%-
529
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר יונתן רגל איקסים

כסא בר יונתן רגל איקסים
21%-
529
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר יונתן רגל קונוס מעץ

כסא בר יונתן רגל קונוס מעץ
21%-
687
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר דייזי רגל קרוס

כסא בר דייזי רגל קרוס
21%-
593
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר דייזי רגל איקסים

כסא בר דייזי רגל איקסים
21%-
593
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר דייזי רגל קונוס מעץ

כסא בר דייזי רגל קונוס מעץ
21%-
751
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר איתי

כסא בר איתי
21%-
877
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר ארז מרופד

כסא בר ארז מרופד
21%-
679
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר ביג

כסא בר ביג
21%-
514
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר איתמר

כסא בר איתמר
21%-
593
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר שרתון פורניר

כסא בר שרתון פורניר
21%-
474
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר שרתון מרופד

כסא בר שרתון מרופד
21%-
506
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר מניפה

כסא בר מניפה
21%-
679
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר מניפה עם ידיות

כסא בר מניפה עם ידיות
21%-
758
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר יבניאל

כסא בר יבניאל
21%-
679
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר גילה

כסא בר גילה
21%-
363
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר פלורידה חצי גב

כסא בר פלורידה חצי גב
21%-
632
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר פלורידה גב מלא

כסא בר פלורידה גב מלא
21%-
632
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר אלכס

כסא בר אלכס
21%-
916
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר סבתא

כסא בר סבתא
21%-
585
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר סבתא מרופד

כסא בר סבתא מרופד
21%-
664
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר ארז

כסא בר ארז
21%-
679
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר אשל מרופד

כסא בר אשל מרופד
21%-
711
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר יופיטר

כסא בר יופיטר
21%-
332
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר סולם

כסא בר סולם
21%-
379
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר גמד

כסא בר גמד
21%-
316
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר טומי

כסא בר טומי
400
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר מאי

כסא בר מאי
25%-
520
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

כסא בר רשת

כסא בר רשת
21%-
474
צפייה במוצר

כסאות בר גובה 75 ס"מ

שרפרף בר גבריאל

שרפרף בר גבריאל
300
צפייה במוצר